Ledarskap-Hundägarutbildning-Spår/Eftersök-Vildsvinshägn

Hundförarutbildningar


* Valpkurs/Grundläggande ledarskap
  Valpar 3-6 månader


Ledarskap/Hundägarutbildningar kurser   
  från ca 7 månaders ålder och uppåt. 


Ledarskap/ Hundägarutbildningar 
  veckoslutskurser fredag-söndag:
   Kursen börjar fredag kväll med teori
   Hund språk - Ledarskap – Mentalitet mm 
   fortsätter lördag och söndag med praktik i
   ledarskap/dressyr

   Övernattningsmöjligheter finns.  


Problemhundar får du hjälp medViltspår/Eftersök kurser: 
  Nybörjarkurser samt kurser för vidareutveckling 
  av eftersökshundar. Kurserna är förlagda på
 
veckokvällar  samt helger.          

  Övernattningsmöjligheter finns.


Auktoriserad viltspårdomare Upplands Dreverklubb
  Jag dömer dig på ett viltspårprov    


Du får hjälp med din jakthund


* Specialiserad på vildsvinshundars mentalitet och
  dess lämplighet


* VILDSVINSHÄGN
  Hunden släpps i hägnet under  kontrollerade  former.
  Mera information hittar du under fliken Vildsvins-
  hägn här på hemsidan


Föredragskvällar:
  aktuellt nu är ”ur Hundens synvinkel”


* Rådjursrenhet
  Jag hjälper dig att göra din hund rådjursren


* Vildsvins renhet 
  Jag hjälper dig att göra din hund vildsvinsren


Privat kurser finns det möjlighet till :
  Jag besöker gärna dig och din hund i hemmet,
  i den 
miljö där inte hunden fungerar. 
  Jag rehabiliterar hunden på plats, tränar hundägarna,       ger tips och goda råd


Andra kurser ordnas efter önskemål:
   tex. kurser för rasklubbar,  jaktvårdskretsar
   eller  privata hundträningar enskild  eller i grupp
   annan ort 


* Här kan du aktivera din jakthund och stärka
   
ledarskapet under icke jaktsäsong
I alla kurser är träningen individuellt anpassad
efter dig och din hunds nivå.Ann-Cathrine S. Gustafsson, yrkesdressör
073-5442364
hallnas.hundskola@telia.com