Viltspårkurs

Alla hundar kan lära sig spåra oavsett ras
eller storlek!


Hunden har genom sin välutvecklade nos en enorm kapacitet till att spåra upp tex. ett skadat vilt och det kan vi människor dra nytta av i viltspår/eftersök.

"Hunden är programmerad att använda sitt luktsinne" 

Människan och vargen lärde sig samarbeta någon gång i forntiden. Det var början av vargens domesticering, ett samarbete växte fram mellan människa och hund.
Vi kan inte komma närmare hundens ursprung än genom denna spårform "viltspår".

Viltspår är en aktivitet som stimulerar hundens hjärna maximalt, det märks genom att hunden blir lugn och harmonisk.

Huvudsyftet med viltspår/eftersök är att spåra upp skadade djur i samband med trafikolyckor samt i jaktlag där djur har blivit påskjutet, då ett skadat djur förflyttar sig ofta i terrängen ibland flera kilometer.
Att förkorta djurets lidande är vår mänskliga skyldighet.

Du och din hund kommer att utvecklas tillsammans till ett team och det är viktigt att du lär dig läsa hundens kroppsspråk och signaler.

Denna viltspår kurs lär ut grunderna i spårträning/eftersök, du får lära dig hur man snitslar och lägger ett blodspår, tekniker och träningar.
Sakta tillvänjning av skottprövning kommer att göras.

Ledarskap och lydnad går in i kursen, det är grunden för all aktivitet med din hund.
Med ditt ledarskap känner sig hunden trygg och harmonisk och ni får ett bra samarbete "Viltspår är - specialdressyr".

Du får även lära dig läsa hundens kroppsspråk, de fel som uppstår är oftast att vi människor misstolkar hundarnas signaler - vad säger din hund till dig?
Vi människor ger hunden ofta fel signaler, det är aldrig hundens fel att den inte lyder, den förstår bara inte vad du säger.


Hunden kommer att reagera på olika störningar under sin skolgång som viltspårhund, rädslor och dofter, väder och vind, markförhållanden avger olika vittringar för hunden samt viltkänning. 

En nybörjarhund  blir ordentligt trött efter varje spårarbete. Hunden kommer med erfarenhet och minne att mentalt orka mer och mer.

Att spåra är jämförbart med "korsord" för oss människor.
 


Jag ser fram emot en kurs med 
dig och din hund!